50 jaar geleden: oktober 1961

Oktober 1961

maandag 2
“Als het werk niet vier jaar was stopgezet, zou de IJtunnel nu zo ongeveer klaar zijn geweest”, aldus burgemeester Gijs van Hall na het verwijderen van een slagboom als signaal voor hervatting van de bouwwerkzaamheden. “We hebben nu enkele jaren vertraging gehad, maar Amsterdam is gewend in eeuwen en niet in jaren te denken.”
dinsdag 3 In de bedrijfsschool van Werkspoor reikt operazangeres Annie Delorie met feestgedruis het 3000ste Cultureel Jongeren Paspoort uit aan de 17-jarige leerling-bankwerker Elso H. Schortinghuis.
Een enorme 50 meter lange zandzuiger, op doortocht van Capelle aan de IJssel naar Lelystad, zorgt bij verschillende bruggen in Amsterdam voor verkeersopstoppingen. Al bij de eerste brug in de Zeilstraat blijkt de zeventien meter hoge kraan te hoog. Na het succesvol verzwaren van de boot wordt het tramverkeer bij de Overtoomse Sluis omgeleid en de bovenleiding bij de Wiegbrug gedemonteerd. Politie en GVB zijn ontstemd omdat ze niet vooraf zijn ingelicht.
vrijdag 6 In een adres aan de Tweede Kamer dringen B&W erop aan om een gedeelte van de gemeente Weesperkarspel toe te wijzen aan Amsterdam voor de bouw van de Bijlmermeer. De 46-jarige A. van M. uit Baarn wordt op de Overtoom door agenten uit zijn door het publiek belaagde “grote Amerikaanse wagen” ontzet. De hoofdonderwijzer probeerde met een dollemansrit te ontkomen aan de woedende schilder G.V., die “met knuisten als mokers” verhaal wilde halen voor een onhandige manoeuvre van de onderwijzer, waardoor hij een noodstop moest maken en een lading tegels sneuvelde.
zaterdag 7 Burgemeester Van Hall opent het Geuzeneiland, waar jongeren tussen de dertien en zestien jaar dagelijks creatieve tijdsbesteding kunnen volgen, aangeboden door de jeugdorganisaties Ons Huis, het Christelijk Jongeren Verbond en de katholieke stichting Ons Verband.
vrijdag 13 In de Surinamestraat wordt de 30-jarige Amsterdammer G. de P., in het bezit van een indrukwekkend strafblad, klemgereden en gearresteerd na een mislukte brandkastkraak in de Tjoklatfabrieken aan de Sloterkade.
dinsdag 17 Cultuurstaatssecretaris Ynso Scholten verleent aan Jan Vrijman een subsidie voor het maken van een korte kleurenfilm over Karel Appel.
donderdag 19 Stadsbouwmeester Ben Merkelbach overlijdt op 60-jarige leeftijd in het Diaconessenziekenhuis aan de gevolgen van een hartaanval.
vrijdag 20 De Werkcommissie Parkeervraagstukken adviseert B&W om de parkeerproblemen in de binnenstad te lijf te gaan met een stopverbod tussen acht en tien uur ’s morgens, de installatie van 500 parkeermeters met een hoog tarief en het verpachten van parkeerterreinen aan particulieren.
zondag 22 In de Jan Luyckenstraat wordt de 32-jarige kunstschilder L.S. dronken aangehouden bij een poging tot autodiefstal. Eerder op de avond blijkt hij in dezelfde straat een badkamer met badende vrouw te zijn binnengedrongen.
maandag 23 “Ik neem de hele wereld mee van overal”, aldus Riet Kremer in haar woning aan de Prinsengracht. Die staat vol met buitenlandse meubels, van een Mexicaanse stoel tot een divankleed uit Dakar. Na 15.594 vlieguren neemt ze als laatste van de vooroorlogse lichting stewardessen afscheid van de KLM.
dinsdag 24 In de hal van het Amstelstation wordt de voormalige kantoorbediende J.J.K. aangehouden wegens oplichting van twee collega’s van de cacaofabriek en een kennis van de biljartclub. De verdachte heeft bij zijn slachtoffers f 22.000,- losgepraat met een verhaal over winstgevende handel in Amerikaanse metaalblokjes uit Duitse legerplaatsen. Hij zit in ernstige geldnood door zijn verslaving aan de Duitse lotto.
woensdag 25 De Russische handelsattaché Maxinof neemt voor de deur van de Handelsmissie van de Sovjet-Unie voor het oog van duizenden demonstranten van schrijver Simon Vinkenoog een petitie tegen het gebruik van kernwapens in ontvangst.
zaterdag 28 De Constantijn Huygensprijs wordt toegekend aan Simon Carmiggelt voor zijn gehele oeuvre.

Raad akkoord met ‘tussenontwerp’ stadhuis
Na een voorgeschiedenis van 153 jaar stemt de gemeenteraad op 18 oktober in met het definitieve stadhuisplan op de hoek van Amstel en Zwanenburgwal. Critici vinden de creatie van de architecten Berghoef en Vegter een “mislukt expressieloos ontwerp.” KVP-raadslid Geurt Brinkgreve benadrukt dat “representatie geen zaak is van afmetingen”, waarbij hij verwijst naar het Paleis op de Dam, maar van inspirerende vormgeving: “Dit ontwerp is een ontwikkeling in verkeerde richting.” Wethouder Goos van ’t Hull sust de discussie met de opmerking dat er geen duidelijke definitie is van een definitief ontwerp. De raad gaat akkoord onder de vaststelling dat het definitieve ontwerp een tussenfase is op weg naar het bestekklare ontwerp…