Werk in uitvoering!

Nog niet alles van wat we in ons artikeltje in ons januarinummer over deze site beloven is op dit moment beschikbaar: het 'invullen' bleek tijdrovender dan we hoopten... Toch wilden we u niet langer op de nieuwe Ons Amsterdam-website laten wachten!
Op de pagina Tijdschrift (op de oude site Archief geheten) vindt u alle artikelen verschenen tussen medio 2006 We ploegen terug in de tijd tot 2000. (Met oudere artikelen wordt het heel lastig, omdat het leeuwendeel noch als PDF noch als digitaal tekstdocument bewaard bleef...) Een paar oudere artikelen vindt u niettemin nu al wel bij de Dossiers.
Intussen onderzoeken we de (technische en financiele) mogelijkheden van digitalisering van de papieren versie van het hele blad, te beginnen vanaf 1980. Dat kan echter nog even duren.