Ons Amsterdam: het oktobernummer

OA-10-voorlopigIn het oktobernummer van Ons Amsterdam:

Renate Rubinstein: scherp en openhartig

Renate Rubinstein was meer dan een messcherpe columniste die met grote hartstocht polemieken uitvocht. Ze was ook een intellectuele diva op wie heel academisch Amsterdam verliefd was. En ze was een voorloper. Want niemand ging zo ver in het opheffen van de grens tussen publiek en privé.

Uitzonderlijk nauwkeurig: 18de-eeuwse stadskaarten

Niemand weet méér van Amsterdamse plattegronden dan stadsarchiefmedewerker Marc Hameleers. Hij publiceerde er al twee prachtige boeken over en nu is er een proefschrift over oude stadskaarten die tot op de huizen nauwkeurig zijn getekend. Een voorproefje.


Heibel bij oprichting van de VARA

De vergadering begint om half elf precies en verloopt voorspoedig. Ongeveer 200 belangstellenden zijn erbij, hoofdzakelijk Amsterdammers. De zaterdag daarop is de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA) voor het eerst in de lucht, met een redevoering van boegbeeld Floor Wibaut.


Dit nummer niet missen, maar nog geen abonnee? Neem vóór donderdag 17 september 16:00 u. een abonnement. Profiteer van de introductieaanbieding

 

Het JAC: afscheid van de bevoogding

In 1969 kampt Amsterdam met druggebruik onder jongeren, vooral in Paradiso en Fantasio. Justitieminister Polak eist harde maatregelen, maar wethouder Verheij weet iets beters: alternatieve jeugdhulp door een Jongeren Advies Centrum (JAC). Dat is tegen het zere been van de traditionele hulpverlening.

De Handwerkers Vriendenkring

Tot de Tweede Wereldoorlog was de Handwerkers Vriendenkring een begrip in Amsterdam. Het scala aan activiteiten was enorm breed: sociale vangnetten voor weduwen en invaliden, een werklozenverzekering, een ziekenfonds, een badhuis, vele lezingen, cursussen en excursies. Zelfs woningbouw.


En verder

In beeld
Column Felix Rottenberg
Stadsnieuws
50 & 25 jaar geleden
Vaste route: Cees van Eden
Bosatlas van Amsterdam
Stadslegende: het Huis met de Hoofden
Stem uit het verleden: Aegidius Timmerman
75 jaar café Eijlders
Mijn Amsterdam
Verschenen
Komt dat zien

Op de omslag: Renate Rubinstein in 1981, gefotografeerd door Paul Huf
MARIA AUSTRIA INSTITUUT / PAUL HUF


Dit nummer niet missen, maar nog geen abonnee? Neem vóór donderdag 17 september 16:00 u. een abonnement.

Introductieaanbieding

Of geef een abonnement cadeau!