Vier de Verjaardag van Amsterdam

persbericht oaOp 27, 28 en 29 oktober 2017 in de Schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam

Vier de Verjaardag van Amsterdam mee in de Schatkamer van het Stadsarchief. Op 27 oktober om 17.30 uur zal André van Duin het unieke Tolprivilege van 27 oktober 1275 onthullen. Het is het oudst bewaarde document waarin ‘Amestelledamme’ voor het eerst wordt genoemd en daarmee de geboorteakte van Amsterdam.

Vrij toegang op alle dagen.

Amsterdam wordt dit jaar 742 jaar. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te zijn van het Tolprivilege door André van Duin op 27 oktober om 17.30 uur. Na de Verjaardagswens die André van Duin zal uitspreken onthult hij het Tolprivilege. 

Het Tolprivilege is een perkamenten oorkonde waarmee Graaf Floris V de Amsterdammers in 1275 vrijstelling gaf van het betalen van tol in zijn graafschap. Het is een document uit de Middeleeuwen, oud en dus zeer kwetsbaar voor licht en temperatuurs¬wisselingen. Het wordt daarom slechts enkele dagen per jaar getoond. Dit jaar is dat op 27, 28 en 29 oktober.

We belichten dit jaar een bijzonder historisch thema, de tolbriefjes van de Amsterdamse schippers. Daarmee konden de schippers aantonen dat ze waren vrijgesteld van tolbetaling. Van het waardevolle Tolprivilege bestond er immers maar één exemplaar, en dat bleef veilig opgeborgen in Amsterdam.

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen op zondag 29 oktober van 12-17 uur hun eigen oorkonde met zegel maken. De toegang is gratis.
Het Tolprivilege noemen we een oorkonde, het is al meer dan 700 jaar oud. Achter de dikke kluisdeuren van de Schatkamer is deze oorkonde te zien. Omdat Amsterdam jarig is trakteert het Stadsarchief op een taartje en kun je zelf je eigen oorkonde met zegel maken om mee naar huis te nemen.

Programma Verjaardag van Amsterdam, 27 t/m 29 oktober 2017

Vrij toegang
- 27 oktober om 17.30 uur:
André van Duin onthult het Tolprivilege en spreekt een verjaardagswens uit.

- 28 en 29 oktober :
Tolprivilege te bezichtigen. We trakteren iedere bezoeker op een stuk verjaardagstaart op vertoon van het tolbriefje (te verkrijgen in de Schatkamer).

- 28 en 29 oktober om 15 uur:
Lezing door Erik Schmitz, Stadsarchief, over Amsterdamse tolbriefjes en tolheffing in het verleden.

- 29 oktober van 12-17 uur:
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen hun eigen oorkonde maken.

- 27 oktober – 29 oktober:
Presentatie over Amsterdamse tolbriefjes.

Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32.
Openingstijden: dinsdag-vrijdag 10-17 uur, zaterdag en zondag 12-17 uur.