'Swart' op de gracht

Amsterdams welvaren in de 17de eeuw is mede te danken aan de handel in suiker, koffie, tabak en cacao. Allemaal producten van slavenarbeid. De stad bevorderde de ontwikkeling van plantages in Suriname, waarvoor zwarte slaven uit West-Afrika verscheept werden. Albert Geelvinck (1647-1693) – de eerste bewoner van het Geelvinck Hinlopen Huis – heeft daar actief aan meegewerkt. Hoe diep beïnvloedde de slavenhandel zijn leven en dat van de andere bewoners op de grachtengordel? Welke sporen zijn nog zichtbaar in de stad (behalve fraaie gevelstenen, de grootste cacaohaven ter wereld en Amsterdammers van Surinaamse origine)? De tentoonstelling sluit aan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname, nu 150 jaar geleden.

SWART OP DE GRACHT. SLAVERNIJ EN DE GRACHTENGORDEL * GEELVINCK HINLOPEN HUIS * KEIZERSGRACHT 633 * T/M 30 SEPTEMBER *