Lezingen over Amsterdamse munten en penningen

Penning nieuw stadhuis

(Illustratie: Detail van een penning t.g.v. de opening van het nieuwe stadhuis, 1655.)

 

Tot en met 12 november 2017 presenteert Museum Willet-Holthuysen munten en penningen uit de collectie van Amsterdam Museum ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Bij deze presentatie wordt op drie vrijdagen een middag georganiseerd met lezingen van deskundigen en verzamelaars over munten, penningen en geld. De lezingen zijn gratis toegankelijk bij museumentree (museumkaart geldig). De middagen duren van 14.00 tot 16.00 uur.

 

 

Vrijdag 20 oktober - 'Wie is de maker?' & Familiepenningen

Op vrijdag 20 oktober spreken Jan Pelsdonk, conservator Teylers Museum, en Herman Gerritsen, conservator NEPK-collectie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Pelsdonk gaat in op verborgen tekens op penningen in zijn lezing ‘Wie is de maker?’. Gerritsen spitst zich toe op de familiepenningen uit de collectie van Amsterdam Museum.

 

Vrijdag 3 november - Gildepenningen, Brandspuitpenningen & Het gebruik van kleingeld

Vrijdag 3 november biedt drie lezingen met uiteenlopende invalshoeken. Chris Teulings, onderzoeker gespecialiseerd in gildepenningen, spreekt over de Amsterdamse gildepenningen. Rutger Schimmelpenninck, privé verzamelaar, duikt in de wereld van de brandspuitpenningen. Deze penningen werden tussen eind zeventiende tot begin negentiende eeuw gebruikt om de aanwezigheid van brandweerlieden te kunnen controleren. Jan Lucassen tenslotte, bijzonder hoogleraar Internationale en Comperatieve Sociale Geschiedenis, vertelt over het gebruik van kleingeld.