Ruimte voor de oude tradities

Zeventien jaar slechts was de 'Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt' Rechouwos ('ruimte') gegund: 1925-1942. Die korte geschiedenis wordt hier verteld rond vooral het gezin van Pinehas (Piet) Gans, drukker en boekhandelaar aan de Kramatweg. Behoud van eigen religie en cultuur stonden voorop, evenals het (terug)winnen van Joodse buurtbewoners voor de eigen tradities.


* RECHOUWOUS, DE JOODSE VERENIGING IN DE INDISCHE BUURT * De Meervaart * Balistraat 48-A * t/m 11 maart *