Watervloed 1916 veranderde alles

De watersnoodramp die Noord en Waterland in 1916 geleden trof, brengt een eeuw later een stroom aan activiteiten voort. Alles onder de noemer Waterlandse Vloed. Zo ook een expositie in de OBA over de sporen van oude (ook andere) dijkdoorbraken in Noord. Veel over de gevolgen van deze ene in 1916: de bouw van de Afsluitdijk, de annexatie van de dorpen door Amsterdam en de modernisering van het waterbeheer.


* WATER IN NOORD: WONEN ONDER DE ZEESPIEGEL * Openbare Bibliotheek Amsterdam * Waterlandplein 302 (1) & Bezaanjachtplein 249 (2)* t/m 31 maart (1) & 1 april t/m 30 juni (2) *