Armzalige zelfvoorziening

Minder vlees, vet en zuivel, meer (seizoens)groenten. Wat nu de voedingstrend is, was in de Tweede Wereldoorlog noodgedwongen praktijk. Geen import meer, dus zelfvoorziening. Veeteelt maakte plaats voor akkerbouw. De bevolking ervoer de verandering als een verarming. Maar tot aan de Hongerwinter was het dagelijks menu juist gezonder dan voor 1940. Hoe was de voedselvoorziening georganiseerd, wat werd er gegeten en wat kan je koken met de toen beschikbare producten?


* ETEN IN OORLOGSTIJD * Verzetsmuseum Amsterdam * Plantage Kerklaan 61-A * t/m 28 mei