De jonge jaren van Melle

In 1908 werd op Wittenburg een jongentje geboren met de naam Melle Oldeboerrigter, in een links, geëngageerd, anarchistisch nest. Onder zijn voornaam zou hij furore maken als schilder: 'Melle', steevast surrealist genoemd, wat hem helemaal niet aanstond. Een 'visionair schilder' was hij, zei Melle zelf. Omdat hij probeerde zijn (angst)visioenen weer te geven. Deze tentoonstelling gaat terug naar zijn jonge jaren om te kijken waar de wortels liggen van dat latere werk.


* HET ENGAGEMENT VAN MELLE. VISIONAIR SCHILDER * Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum * Minckelersstraat 11, Heerenveen * t/m 4 maart *