De ontvangst van Joodse migranten

Devora en Raquel heetten zij en in de 17de eeuw vluchtten zij naar Nederland om aan de Spaanse Inquisitie te ontkomen. Hoe het de twee Spaans-Joodse zusjes verging, is een van de verhalen die verteld worden op de nieuwe vaste tentoonstelling in het Joods Historisch Museum over de geschiedenis van de Joden in Nederland. Na 1600 kwamen Joden uit alle windstreken naar de Republiek. Hun komst en het lange proces van acceptatie (schoorvoetend) en integratie (waarmee verdienden ze de kost, hoe vrij waren ze) staan centraal op de expositie.

* DRIE EEUWEN GESCHIEDENIS. JODEN IN NEDERLAND 1600-1900 * Joods Historisch Museum * Nieuwe Amstelstraat 1* permanent *