450 jaar geleden: de Nederlandse Opstand begint

De Tachtigjarige Oorlog: er is geen Nederlander die er nooit van heeft gehoord – met dank aan al die meesters en juffen die al op de lagere school uitgebreid vertellen over die decennialange opstand tegen het 'Spaanse juk'. Het Rijksmuseum vertelt het verhaal op een iets andere manier dan u gewend bent en stelt de vraag: 'Wat is de betekenis van dit historische conflict over gewetensvrijheid, tolerantie, opstand en zelfbeschikking voor de wereld van nu?'


* 80 JAAR OORLOG. DE GEBOORTE VAN NEDERLAND * Rijksmuseum Amsterdam * Museumstraat 1 * 12 okt. t/m 20 jan. 2019 *