Leven van alledag in een Amsterdamse straat

In de Javastraat gebeurt van alles. Zo bevrijdde de brandweer er in oktober 1961 de medicijnbesteller H. Krippendorf uit zijn benaderde positie: hij hing aan de dakgoot van een brandend huis. Filmmaker Marnix Haak was toen nog lang niet geboren, maar hij woont er nu, ruim 57 jaar later, en heeft er het leven van alledag vastgelegd in beelden en verhalen. Een heel jaar kwam hij de Javastraat niet uit. Zou er nog een Krippendorf wonen?


* GROETEN UIT DE JAVASTRAAT * OBA Javaplein * Javaplein 2 * t/m 24 febr. *

alle dagen *