Amsterdam 154 jaar geleden, 20 oktober 1857:

In een vergadering van het genootschap Architectura et Amicitia wordt voor het eerst het onderwerp ' photographie' ter sprake gebracht, en wel door Jacob Olie, directeur van de Ambachtsschool.