Amsterdam is 'jarig'!

Tolprivilege_lr_klnVandaag (27 oktober) viert de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad de '736ste verjaardag van Amsterdam' met een debat in het Amsterdam Museum over het onderhoud van historische gebouwen (en bruggen).
Die 736ste verjaardag is natuurlijk een beetje flauwekul. In 1275 bestond de nederzetting Amsterdam al zeker driekwart eeuw. En al veel eerder was er tijdelijke bewoning van het gebied dat we nu Amsterdam noemen. Wel werd op 27 oktober 1275 voor het eerst in geschrifte van dat kleine Amsterdam melding gemaakt. De grootste schat van het Stadsarchief is het zogeheten 'Tolprovilege', de grote oorkonde waarin graaf Floris V op 27 oktober 1275 de Amsterdammers ('homines manentes apud Amestelledamme', dus 'de mensen die bij de Amsteldam wonen') vrijstelde van het betalen van tol op de wateren binnen zijn graafschap. In dat document wordt voor het eerst de naam 'Amsteldam' (nou ja, ongeveer..) genoemd. Het Tolprivilege is heel kwetsbaar en wordt dus maar drie dagen per jaar getoond in de Schatkamer van het Stadsarchief. U kunt (gratis) gaan kijken op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober. Medewerkers va het Stadsarchief staan dan klaar om u tekst en uitleg te geven.