Molen De Otter blijft in Amsterdam

Achterweg_010003000725_klnMolen De Otter aan de Kostverlorenvaart blijft bewaard voor Amsterdam, lijkt het. De Raad van State vernietigde i.i.g. een rechtbankvonnis dat toestond de molen te verplaatsen naar een windmolenpark in Uitgeest. Er was natuurlijk iets te zeggen voor de stelling dat De Otter - door alle door stadsdeel Oud-West toegejuichte hoge nieuwbouw rondom - nauwelijks meer wind vangt en dat een niet draaiende molen eigeniijk geen molen meer is. Maar voor hett Amsterdamse stadsgesziht zou het verdwijnen van De Otter een ramp zijn. Zie voor de historie van de Amsterdamse houtzaagmolen het artikel in ons septembernummer!