Amsterdam 102 jaar geleden, maandag 8 november 1909:

In hotel Krasnapolsky wordt (o.l.v. H.J. van Gelder, redacteur De Visscherij-Courant) de Vereeniging tegen Waterverontreiniging opgericht.
De vereniging keert zich tegen een nieuw, veel te slap wetsontwerp. De verontwoordelijkheid voor de bestrijding van watervervuiling wordt daarin ten ontrechte gesplitst. De vervuiling door industrieen mag volgens de wet alleen via de Hinderwet worden aangepakt. De verontreiniging vanuit gemeente-riolen valt voortaan onder Gedeputeerde Staten. Er moet een centraal beleid komen, vindt de vereniging. Ze pleit ook voor meer onderzoek. In de rondvraag wijst de heer F. Anderheggen op de schadelijke 'ontzinkings-werkzaamheden' van de Amsterdamse fabriek De Nederlandsche Metaalhandel, waardoor de vis in het oostelijk deel van het IJ ziek en oneetbaar wordt.