Bezuinigen in de jaren '30 en nu

Dezer dagen vergadert de gemeenteraad over de bezuinigingen op de gemeentebegroting die onafwendbaar zijn door de econpmische crisis. Zo'n 80 jaar jaar geleden maakte Amsterdam nog veel akeliger crisisjaren door. Hoe werd er toen bezuinigd? Wat waren de overeenkomsten en verschillen met nu? We vroegen het (voor ons oktobernummer) aan historicus prof. Piet de Rooy.