Amsterdammers gaven Sinterklaas-verhaal vorm


VormgeversAl vanaf de Middeleeuwen werd Sint Nicolaas vereerd in Amsterdam. En schoenzetten gebeurde toen ook al. Ook gaf de Sint cadeautjes, maar hij liet zich daarbij nooit zien. Dat veranderde pas na 1850. Dat hij uit Spanje komt, per stoomboot, die hij een zwarte hulp heeft (die Piet heet), en dat hij over de daken rijdt, al die wetenschap dateert van de laatstte anderhalve eeuw. En die danken we vooral aan een paar creatieve Amsterdamse schoolmeesters - Jan Schebnkman voorop. Marius van Melle zocht het twee jaar geleden uitvoerig uit voor onze Sinterklaas-special.