Amsterdam 90 jaar geleden, 22 december 1921:

Krantebericht over de kerstsfeer in de stad: "In de etalages der winkels pralen kerstboomen met vele electrische lamphes, die je oogen pijnigen door het valsche licht dat ze uitstralen. (…) Op ’t Singel, ’t gedeelte tusschen Muntplein en Leidsche straat, wordt kerstboomenmarkt gehouden.Vele honderdtallen slanke sparreboomen vinden daar een tijdelijk wortelloos bestaan. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag vóór Kerstmis wordt er den ganschen nacht door verkocht.”
Lees hier alles over de introductie van de kerstboom in Amsterdam!