Amsterdamse' geschiedenis begon niet 2000 jaar geleden (ANP) maar zelfs 3600 jaar!

Op basis van een persbericht van Ons Amsterdam verspreidde het ANP (overigens tot onze vreugde) gisteren een eigen bericht, met helaas een curieuse rekenfout: 'Amsterdam 2000 jaar ouder dan gedacht'.
Ook de suggestie dat Amsterdam als stad zo veel ouder is, is wat ongelukkig. Ons verhaal gaat over de oudste bewoning van het huidige Amsterdamse grondgebied. Het is vooral erg onduidelijk hoe continu die bewoning was na het jaar 800: door vernatting van het gebied zal die een paar eeuwem lang vrijwel nihil geweest zijn. De oudste kern van de stad van nu bljven de huisjes die hier ca. 1200 op de Nieuwendijk werden gebouwd.