Amsterdam 579 jaar geleden, 26 januari 1433:

Hulpbisschop Egidius van Utrecht wijdt het Sint Lucienklooster in. Later zal het worden gebruikt door het Burgerweeshuis (1580-1960) en sinds 1969 door het Amsterdams Historisch Museum, sinds 2010 Amsterdam Museum.