Amsterdam 87 jaar geleden, 31 januari 1925:

In De Wittenstraat 19 opent de Eerste Nederlandsche Bond voor Dierenbescherming 'Dierenvrienden' een polikliniek voor zieke dieren van on- en minvermogenden. Dierenarts is dokter F.Westerling, Overtoom 500, adviseur van de bond.