Amsterdam 92 jaar geleden, 3 februari 1920:

Tijdens een geheime internationale communistische conferentie in gebouw Heystee, Herengracht 545-549 [anno 2012 AT5-kantoor!], ontstaat grote schrik en hilariteit als de achterdochtige Rus M.M. Borodin een wandkast opent en daarin een bevende Amsterdamse rechercheur met dictafoon zichtbaar wordt. De bijeenkomst wordt ijlings opgebroken en verplaatst naar de huiskamer van de Nederlandse communistenleider David Wijnkoop op het Pretoriusplein. Het Westeuropees Bureau van de Komintern (pas een paar maanden hier gevestigd) verhuist kort daarop van Amsterdam naar Berlijn.