Amsterdam 78 jaar geleden, 22 maart 1934:

De gemeenteraad besluit met 22 tegen 20 stemmen huwende gemeenteambtenaressen te ontslaan. Doel is om in deze crisistijd de positie van mannelijke kostwinners te beschermen. (Een nog radicaler voorstel om alle reeds gehuwde ambtenaressen te ontslaan is eerder met 32‑10 verwor­pen.)