Amsterdam 100 jaar geleden, woensdag 13 maart 1912:

Op basis van de Woningwet van 1901 verklaart de gemeenteraad 118 woningen in de Jordaan onbewoonbaar.
Helaas stagneert de bouw van nieuwe woningen, Het sociaal-democratische raadslid F.M. Wibaut herinnert nog een aan zijn al vorig jaar ingediende motie om van gemeentewege 2000 betaalbare woningen te bouwen, die bij gebrek aan preadvies nog steeds niet in stemming is gebracht.