Amsterdam 40 jaar geleden, 20 maart 1972:

Drs. Jan M. Baart (32) wordt (bij de Dienst der Publieke Werken) aangesteld als allereerste 'stadsarcheoloog' van Amsterdam, ter archeologische begeleiding van de bouw van de metro-Oostlijn.