Auke Bijlsma (1946-2012): kampioen van de leefbare stad

In de vroege uren van maandag 26 maart overleed Auke Bijlsma (65), een indrukwekkende Amsterdammer. Misschien was de naam van zijn Friese geboorteplaats (Sexbierum) al een stoute vooruitwijzing naar de grote stad waar hij in 1964 biologie ging studeren, al was dat aan de brave gereformeerde Vrije Universiteit. Daar ontwaakte zijn dwarsheid in de acties voor inspraak in de studieopzet. Bepalend was zijn inzet voor behoud van ‘zijn’ Nieuwnmarktbuurt, bedreigd door de aanleg van de metro-Oostlijn, vooral (vaak letterlijk) uitgevochten in 1974-1975. Auke was geen stenengooier; hij was de man van de argumenten, op basis van en verpletterende dossierkennis.

Dat de besluitvormers feiten moedwillig negeerden maakte hem boos, maar hij bleef uiterlijk kalm en koppig nieuwe argumenten aandragen. Uiteindelijk besloot hij namens de PvdA bestuursverantwoordelijk te nemen, als raadslid (1994-2006) en in de laatste jaren fractieleider van de PvdA. Als zodanig legde hij B&W het vuur aan de schenen, vooral ten aanzien van de omstreden plannen voor de Noord-Zuidlijn. Morrend stemde hij in 2002 in met het definitieve aanlegbesluit, later droevig vaststellend dat de raad toch veel te onvolledig was ingelicht. Eén van zijn vele initiatieven was overigens De Opstapper (dat minibusje over de grachten), dat mede dankzij hem nu begonnen is aan een derde leven als Amsterdam City Center Line. Daarover interviewde Ons Amsterdam hem nog (in Revalidatiecentrum Overtoom) voor een artikel in ons nummer van januari 2011. Op onze Derde Dag van de Amsterdamse Geschiedenis (juni 2011) vertelde hij (hoewel toen al heel ziek) nog bevlogen over de Nieuwmarktacties van de jaren zeventig. (PPdB.)