Het Nieuws van de Dag 30 maart 1912, 50 jaar geleden:

"Door de Hoofdcommmissaris van Politie is aan de agenten per diensttelegram medegedeeld, dat zij op straat niet noodeloos met elkander dienen te staan praten. Voor een vergrijp tegen deze order zullen strenge straffen worden opgelegd."