Amsterdam 199 jaar geleden, 30 maart 1814:

Kon_Willem_I_1814_LRIn de Nieuwe Kerk wordt prins Willem Frederik van Oranje Nassau, zoon van de laatste stadhouder WillemV (die in 1796 voor de Fransen moest vluchten), ingehuldigd als 'souverein vorst' der Nederlanden, onder de naam 'Willem I'.