UvA-student Jan Tervoort wint Tweede Ons Amsterdam Scriptieprijs

Originele studie over vaudeville-theaters in 19de-eeuwse Nes

De winnaars van de Tweede Ons Amsterdam Scriptieprijs zijn bekend. Winnaars ja, want dit jaar besloot de jury ook een tweede prijs toe te kennen.
De eerste prijs gaat dit jaar naar Jan Tervoort (student geschiedenis, UvA) voor voor zijn bachelorscriptie De habitués van de Salons des Variétés van Amsterdam 1839-1865.
De tweede prijs is voor Petra Grooteman (kunstgeschiedenis, UvA) voor haar driedelige masterscriptie De uitbreiding van het Amsterdamse stadhuis 1922-1932. De gemeente als opdrachtgever voor beeldende kunst en bouwkunst.

De prijzen worden uitgereikt op donderdag 3 mei a.s. om 16.00 uur in Theater De Engelenbak, Nes 71. Op dit adres was in de 19de eeuw de Salon des Variétés van Joseph Duport gevestigd, een van de drie theaters 'voor de kleine man' die centraal staan in Vervoorts scriptie. Tijdens deze bijeekomst wordt ook het meinummer van Ons Amsterdam gepresenteerd, waarin een artikel van Tervoort op bais van zijn scriptie is opgenomen. Zie over het programma meer hieronder.
Behalve de reeds genodigde direct betrokkenen zijn ook geinteresseerde Ons Amsterdam-abonnees welkom. (Maar vol is vol!)

De vorige keer (september 2010) deden we over de uitslag geheimzinnig tot het eind. Dit keer besloten we de kandidaten met minder spanning op te zadelen. We hebben ze al ruim te voren informeel bericht of ze al dan niet gewonnen hadden.

De jury bestond net als de eerste keer uit drs. Peter-Paul de Baar, dr. Herman Belién, prof.dr. Petra van Dam, dr. Herman de Liagre Bóhl en prof.dr. Piet de Rooy. Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal de juryoorzitter de keuze toelichten. Ter plekke wordt ook het meinummer van Ons Amsterdam gepresenteerd waarin Jan Tervoort een artikel schreef op basis van zijn scriptie.

De eerste-prijswinnaar blijkt (onder de naam ‘Amsterjan’) ook stadsgids te zijn. Dus konden we het niet laten meteen na het korte officiéle gedeelte en het feestelijke borreltje dat daarop volgt, tussen 18.00 en 19.00 uur een korte buurtwandeling onder Tervoorts leiding toe te voegen, vanaf De Engelenbak noordwaarts door de Nes langs andere uitgaansgeleden van weleer, en vervolgens naar het voorplein van hotel The Grand op de Oudezijds Voorburgwal. Daar zal ook Petra Grooteman een duit in het zakje doen, door ons op basis van haar scriptie te vertellen over de vernieuwing van dit stadhuiscomplex in de jaren twintig.

Voor meer informatie: Peter-Paul de Baar, Ons Amsterdam, 020-305 36 56 of 06-44 66 30 46.