De Jordanese voorouders van zangeres Lenny Kuhr

Zeer aanbevolen: de NTR-tv-serie Verborgen Verleden, waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun voorouders. Die laat op een boeiende manier heel goed zien welke zeer uiteenlopende bronnen vooor zulk onderzoek te gebruiken zijn. Voor Amsterdam-liefhebbers was een hoogtepunt de uitzending met zangeres Lenny Kuhr (21 april 2012) .


Haar betovergrootvader van vaderskant was de Jordanese kastenmaker Jan Dirk Kuhr, Zij blijkt van vaderskant af te stammen van de Jordanese kleermaker, met zijn vrouw Clara Veldhuys wonend in de Ratelwachtsteeg bij de Tuinstraat. Daar viel op 10 november 1875 een petroleumlamp op, waardoor brand ontstond. Jan Dirk overleed de volgende dag in het Binnengasthuis, Clara twee weken later ook. Hun twee zoontjes belandden in het Roomsch-Catholiek Jongensweeshuis in de Elandsstraat. Daar werd haar overgrootvader Jan Dirk jr opgeleid tot kleermaker.
Nog boeiender blijkt Lenny's geschiedenis van moederskant. Haar betbetbetovergrootvader was de in Polen geboren Johan Daniel Filarski (1767-1839), die in 1806 tapper werd in het huidige vermaarde cafe Karpershoek, schuin tegenover het (in 1889 geopende) Centraal Station. Later werd hij eigenaar, net als zijn zoon en kleinzoon, tot 1889. Genoemde zoon Jan Jacob Filarski blijkt bovendien in 1814 bijna te zijn gesneuveld in het leger van Napoleon. Met een houten been keerde hij terug in de ouderlijke woning.
Dat voegt weer boeiende dimensies to aan de geschiedenis van dit eerbiedwaardige etablissement, waarvan historicus Joop Scheerman al in 1999 (De toegangspoort van Amsterdam) vaststelde dat het het alleroudste nog bestaande cafe van Amsterdam is, en wel sinds 1626.