Amsterdam 204 jaar geleden, 4 mei 1808:

Koning Lodewijk Napoleon sticht het Koninklijk Instituut van Wetenschap­pen, Letterkunde en Schoone Kunsten (dat in 1851 Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen ofwel KNAW zal gaan heten).