Amsterdam 125 jaar geleden, zondag 8 mei 1887:

Zestien Nederlandse aanhangers van de Engelse Salvation Army oftewel het Leger des Heils, opgeroepen door de 21-jarige Gerrit Jurriaan Govaars, houden hun eerste gebeds- en propagandabijeenkomst in de Gerard Doustraat 69.
(Zie de rubriek 'Hier gebeurde het' in het zojuist verschenen meinummer van Ons Amsterdam!) .