Amsterdam 125 jaar geleden, dinsdag 17 mei 1887:

Het Nieuws van den Dag meldt:
"Vanwege de politie zijn aan eenige ingezetenen een twaalftal vraagpunten toegezonden betreffende de asphaltbestrating. Zij luiden:
1. Welke is uwe ondervinding van de asphaltrijwegen bij droog weer?
2. Welke als het nat is?
3. Zijn er wel eens op de rijwegen, als ze droog zijn, paarden van u gevallen?
4. En als ze nat zijn?
5. Stonden uwe paarden, als ze vielen, op scherp- of op gewoon hoefbeslag?
6. Is het mogelijk bij de bestaande hooge bruggen een hoefbeslag te hebben dat ook geschikt is voor asphalt?

7. Zal dat beslag even duurzaam zijn als het thans gebruikelijke ?
8. Welke zijn de kosten van dat hoefbeslag?
9. Zou, bij meer algemeene toepassing van asphaltrijwegen, de slijtage aan uwe paarden wegens mindere krachtsinspanning aanzienlijk minder zijn?
10. En aan uw rij- en voertuigen?
11. Worden door u de asphalt-rijwegen gemeden, en zoo ja, waarom?
12. Welke algemeene opmerkingen zijn bovendien met betrekking tot dit onderwerp door u te maken?"