Amsterdam 100 jaar geleden, woensdag 22 mei 1912:

De gemeenteraad verwerpt met 22 tegen 15 stemmen een motie van het sociaal-democratische raadslid Klaas de Vries om salarissen van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in het lager onderwijs gelijk te stellen. Veel te duur, vindtonderwijswethouder mr. Simon de Vries.