Amsterdam 100 jaar geleden, zaterdag 1 juni 1912:

Met de vandaag geopende manifestatie 'Marokko in Amsterdam. De Witte Stad' verandert de tuin van het Paleis voor Volksvlijt in een openluchtmuseum, vol "Oostersche vermakelijkheden en merkwaardigheden" . Er staan witte huisjes en een moskee van bordkarton. Nu en dan trekken er optochten van "heusche Bedoeienen" door de tuin, onder leiding van een sjeik. Ook zijn er derwisjen en slangenbezweerders. Naast de moskee is een soek, oftewel een overdekte markt, "waar pottenbakkers en vlechtwerkers hun ambacht toonen en waar eem aardig overzicht wordt gegeven van de kleinindustrieen van Afrika's Noordkust" (Alg. Handelsblad). De moskee wordt ingewijd met het ritueel slachten van een schaap. Maar daar mag het grote publiek niet bij zijn. Wel een toezichthouder van het Gemeentelijk Abbatoir. Helaas wordt de oosterse illusie wel verstoord door het weer. Het is koud en het regent pijpestelen.