Amsterdam 100 jaar geleden, vrijdag 14 juni 1912:

B&W dragen privaatdocentt dr. L.E.J. Brouwer voor als buitengewoon hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam, alias de Gemeente-Universiteit (GU).
Tijdens de huishoudelijke vergadering van de afdeling Amsterdam van het Nederlands Onderwijzers-Genootschap (NOG), in get gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen op de Nieuwezijd, spreekt K.H. Bouman over ‘Lastige kinderen’. Hij pleit voor samenwerking tussen pedagogen en psychiaters.