Amsterdam 91 jaar geleden, 20 juni 1921:

Oud-aannemer en oud-wethouder Willem de Vlugt, geboren op Kattenburg, lid van de gereformeerde Anti-Revolitionaire Partij, wordt door loco-burgemeester F.M. Wibaut geinstalleerd als burgemeester. Het rechtse kabinet drukte zijn benoeming door tegen het advies van de Commissaris der Koningin. Wibaut houdt een kritische toespraak: "De gemeenteraad heeft u tweemaal achtereenvolgens tot wethouder gekozen. Gesteld dat onze staatsinrichting het mogelijk maakte, dan ware het niet uitgesloten geweest, dat de Raad U eens tot zijn voorzitter zou hebben verkozen. Maar tot Burgemeester, gesteld alweder dat onze staatsinrichting het mogelijk zou maken, zou deze Raad U niet hebben verkozen. Want Gij zijt de uitgesproken en sterk principiele vertegenwoordiger van een geestesrichting, die er ver van verwijderd is, in Amsterdam de heerschende te zijn."