Amsterdam 100 jaar geleden, vrijdag 21 juni 1912:

Onder de kop 'De slooperij' bericht het Algemeen Handelsblad: "Het gebouw van de Groote Club [Dam, hoek Kalverstraat-red.] wordt thans gesloopt. En zoo heeft er weer een nieuwe Dambestorming plaats. De sloopers mokeren er lustig op los en om hun de handen vrij te maken is de toegang tot de Kalverstraat en ook de geheele Paleisstraat voor het verkeer gesloten. Dat zegt wat. Voortdurend trekken mopperaars af; ze moeten het geheele Paleis om, willen zij den Voorburgwal bereiken. Intusschen maar' wat «sen goeds- maatregel, want de steenon worden naar alle kanten geslingerd.
'Zoo moet 't beter worden, maar tooh is 't lastig', zeggen de meesten. En een ander vindt dat er weer een leelijk gat in den Dam komt gapen. Inderdaad. Zoo langzamerhand maakt het bombardement der sloopers den Dam onherkenbaar."