Amsterdam 125 jaar geleden, woensdag 22 juni 1887:

De gemeenteraad besluit "het nieuw aangelegde park in de Linnaeusstraat den naam te schenken van Oosterpark".
En ook "om aan den weg van den Oosterspoorweg langs de Veemarkt en het Abattoir den naam Cruquiusrceg en aan den weg tusschen de Veemarkt en het Abattoir dien van Veelaan te geven".

In deze vergadering is bij wijze van proef voor het eerst een zestal leerling-stenografen aanwezig.