Amsterdam 515 jaar geleden, 27 juni 1497:

Landsheer Philips de Schone in Amsterdam maakt voor de tweede keer zijn ‘Blijde incomste’ in Amsterdam, nu met zijn kersverse echtgenote Johanna van Arragon. Alle poorters krijgen bevel "al hun harnas en geweer, boog en hellebaarden, blank geschuurd en gescherpt, voor hun huizen openbaar ten toon te hangen", opdat de vorst zich kan overtuigen hoe goed de burgerij voor de bescherming van de stad is uitgerust. Zowel Filips als meester Jakob van Almonde namens de burgerij leggen op het stadhuis eden af.