Gestolen stadhuis

Donderdagochtend 28 juni openden kroonprins Willem-Alezander en prinses Maxima de tentoonstelling Koning Lodewijk Napoleon & zijn paleis op de Dam, in het paleis zelf. Dat was zoals bekend Amsterdams stadhuis, tot koning Lodewijk Napoleon het in 1808 inpikte. In zijn openingstoespraakje citeerde prof. Frank Grijzenhout, met plagende blik op het prinselijk paar, de reactie van dichter J.F. Helmers:

“Ik zie uw kapitool den dwingland prijs gegeven. –
Men zegt, gy boodt het aan, door Vorstenmin gedreven..
Nee, hy ontwrong het U, ontroofde ’t U als buit.
En schopte, o felle hoon, uw achtbren raad achteruit.

Het achtste wonder, ’t Blyk van onzer Vadren glorie,
Door macht en wysheid sterk (getuig hiervan, Historie!),
Beroemd door heel Euroop, dat blyk van vroeger magt,
Strekt slechts ten schande aan ons verbasterd nageslacht.

Een dwingland, Neerlands vloek, door syne macht vermetel,
Gebiedt … en ’t Kapitool strekt den tyran tot zetel.”

Dat was mannentaal. Maar er waren grenzen aan Helmers’ dapperheid. Bij nader inzien zag hij van publicatie af.