Tichelkerk 100 jaar!

De Tichelkerk in de Jordaan viert haar eeuwfeest. Op maandag 1 juli 1912 werd het nieuwe godshuis, bestierd door Paters Capucijnen, ingewijd door mgr. Callier, bisschop van Haarlem. Nu wordt de kerk gebruikt door de Russisch-Orthodoxe gemeenschap in Amsterdam. In ons juli/augustusnummer van Ons Amsterdam (dat 6 juli verschijnt) is hieraan een artikel gewijd.

In november gaat het eeuwfeest daadwerkelijk worden gevierd, met o.a. een historische tentoonstelling, muziek, een Russiche Bazar en natuurlijk kerkelijke vieringen. Meer daarover (en over de historie) vindt u op de nu al te bewonderen speciale website 100 jaar Tichelkerk 1912-2012. Daar kunt u ook uw gelukwensen en/of herinneringen kwijt.

-