Amsterdam 100 jaar geleden, maandag 8 juli 1912:

Het Nieuws van den Dag meldt:
"Men weet dat indertijd door den Gemeenteraad een nieuwe rooilijn is vastgesteld voor den evenkant van de Vijzelstraat, waardoor die straat gaandeweg op een breedte van 23 M. zou worden gebracht. Intusschen nam de Raad daarna een ander besluit en wel om althans het smalste gedeelte, dat tusschen Singel en Heerengracht te onteigiernen. Thans verneemt ‘De Fakkel’ dat er ten' Stadhuize plannen bestaan om die onteigening ook voor de geheeie straat aan te vragen. Het toenemend tramverkeer — eerlang toch zal een nieuwe lijn (de voorgestelde lijn 16) het aantal tramwagens nog komen vermeerderen — heeft dit denkbeeld aan de hand gedaan. Met enkele huizen om de hoeken mede, zullen een 40-tal perceelen in de onteigening begrepen zijn."