Amsterdam 115 jaar geleden, 21 juli 1897:

Het Algemeen Handelsblad meldt: "Een zonderling voertuig, dat – evenals alles wat eenigzins bijzonder is – met gepaste bewondering door velen werd aangegaapt, bewoog zich hedenocntend langs den N. Z. Voorburgwal, waarschijnlijk ook door andere straten. ‘t Ding, dat verre van sierlijk was, had de snelheid van een paard in zeer matigen draf, en valt niet beter te vergelijken, dan met een bedstee op wielen. Het was – naar wij gelooven – een der eerste automobiles, die zich aan het oog der Amsterdammers vertoonde. Deze automobile is er een van de firma Remmers & Co., Keizersgracht, agenten der Duitsche Raimbler [Daimler-red.)-moterfabriek.”
[De eerste auto die door Amsterdam reed, op 7 oktober 1896, was overigens de Daimler Victoria van notaris J.P. Bakx uit Wieringerwaard; zie het artikel 'Een bedstee op wielen' van Marius van Melle in Ons Amsterdam oktober 1996, helaas nog niet gedigitaliseerd.)