Amsterdam 100 jaar geleden, woensdag 24 juli 1912:

De gemeenteraad (aldus de correspondent van de Leeuwarder Courant) houdt voor het eerst sinds het zomerreces weer een korte vergadering, “op een van die warme achternamiddagen, waarvan de staart muffig-woelend en vochtig-odoreerend in de raadszaal blijft hangen – tot lang na middernacht, zeggen de boden, die elken nacht drie ronden moeten doen door den zetel van ons stadsbestuur. (…) De burgemeester [jhr.mr. dr. A. Röell – red.] in den voorzittersstoel, na een badkuur, die hem welgedaan heeft, omdat hij er heel wat minder welgedaan uitziet dan een paar maanden geleden, n.m. niet zoo dik. En dan verder een fractie van de vijf en veertig raadsleden, de een meer, de ander minder welgedaan; maar allemaal zonder uitzondering even wijs en beleidvol als vroeger.” De raad besluit o.a. tot aanschaf van 50 motorwagens voor de tram.