Amsterdam 100 jaar geleden, 27 juli 1912:

De opkomende cabaretiers Jean Louis Pisuisse en Max Blokzijl introduceren in Nederland de ‘under cover’-journalistiek. Voor het Algemeen Handelsblad trekken zij vanavond vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal het land in, vermomd als straatmuzikanten, en noteren de vaak onthutsende reacties.

“Zaterdag, den 27sten Juli, ‘s namiddags omstreeks vijf uur, na afloop van onze werkzaamheden gingen we ons verkleeden. (…) Onze instrumenten vormden vrijwel onze eenige bagage. (…). Onze sombrero’s diep over de oogen getrokken , slopen we de achtertrap van ‘t Handelsblad af, met groote verwondering nagestaard door twee loopsters, die op de zes-uurs-editie stonden te wachten. Toen gingen we ‘t Keizerrijk door en kwamen op de Spuistraat. Dat was, voor mij n gevoelen althans, een zeer moeilijk oogenblik. ‘t Was goed weer en de straat was vol menschen. Elk oogenblik konden wij bekenden ontmoeten , of althans personen , die ons herkenden. En kans van onopgemerkt over straat te komen hadden wij – in Amsterdam althans – niet. Daarvoor trok onze wonderlijke kleeding en onze bagage te zeer de aandacht. Nieuwsgierige blikken monsterden ons van alle kanten en min-vleiende opmerkingen aan ons adres bleven niet uit.
“Kijk , wat ‘n stel ,” zei ‘n aardig dienstmeisje in de Molsteeg. En een pakhuisknecht informeerde belangstellend of we “onze hoed op hadde “.
“Geef ‘ns ‘n moppie ,” was de vriendelijke uitnoodiging van een kleurige juffrouw, die in de Spuistraat voor ‘t open raam van haar bierhuisje zat , en “speel ‘s wat“ inviteerde ons ook een andere dergelijke dame , ‘n paar deuren verder.
Maar wij liepen maar star onze cigaretten te rooken , met half moee , half nijdige tronies , als gesjochten jongens , die in ’t natgeregende Amsterdam beroerde dagen achter den rug hadden en op de bonnefooi , maar met ‘n schijntje vertrouwen op succes ,den-boer-opgingen.”