Amsterdam 100 jaar geleden, 29 juli 1912:

Een stoet van lammen en kreupelen trekt (aldus het Algemeen Handelsblad) ’s avonds door de stortregen naar het Paleis voor Volksvlijt op het Frederiksplein, waar de Ameriikaanse ‘doctor’ Macaura in de bomvolle grote zaal zijn Pulsoconn demonstreert: een kleine machine waarmee hij (naar eigen zeggen) door trillingen vele kwalen kan genezen, zoals reumatiek, jicht, doofheid, zenuwaandoeningen, nieraandoeningen en galstenen.

Zijn voorgeselecteerde proefkonijnen huppelen inderdaad na behandeling het podium af. Patiënten echter die spontaan naar voren strompelen om óók te worden geholpen, worden bars teruggewezen: ‘vanavond geen tijd meer!’ Maar de komende dagen kan iedereen terecht bij de wonderdoener en zijn medewerkers in het pand Overtoom 23.