Amsterdam 100 jaar geleden, zaterdag 3 augustus 1912:

B & W maken bekend: Vrijstelling van collegegeld voor de Gemeente-Universiteit is (steeds per jaar beoordeeld) mogelijk voor personen die uitmuntend hun eindexamen gymnasium of HBS hebben afgelegd, minstens een jaar in de gemeente wonen en en "niet in staat zijn de bijdragen te betalen, terwijl hunne ouders daartoe niet bij machte geacht worden." Gegadigden die voor deze vrijstelling in aanmerking wensen te komen moeten "een op zegel gesteld verzoekschrift, vóór of op 31 Aug. a. s. bij B. en W. (afd. Onderwijs) inzenden en daarbij overleggen hun geboortebewijs, hun bovenbedoelde getuigschriften en de rapportboekjes van de laatsto leerjaren".